Instagram  Facebook  Twitter
 

YFC Community League


ROUND 1
15th FEB, 2015
KSA
RAJ (1)
1 vs 0 SSE TIGER'S
SSE LION'S
ANSEL (1)
PREM (1)
2 vs 0 LEHAR
OSCAR
PRATHAMESH (1)
1 vs 4 MAGIC BUS
KARIM (1)
RISHABH (1)
HEMANT (1)
ASADUL (1)
YOUNG UTD
YASH (1)
KAPIL (1)
2 vs 0 RAINBOW FOUNDATION
ROUND 2
01st MAR, 2015
LEHAR
ANAND (1)
SAGAR CHAUHAN (RED CARD)
1 vs 4 KSA
AKASH (2)
SRIKANT (1)
SIDHU (1)
MAGIC BUS
HEMANT (1)
GAURAV (1)
JITENDRA (1)
3 vs 0 SSE TIGER'S
RAINBOW FOUNDATION 0 vs 4 SSE LION'S
PREM (2)
AKASH (1)
GOVID (1)
YOUNG UTD 0 vs 2 OSCAR
AMOL (1)
RAMESH (1)
ROUND 3
22nd MAR, 2015
KSA
AKASH (2)
2 vs 2 MAGIC BUS
HEMANT (1)
KISAN (1)
SSE LION'S
GOVIND (2)
AAKASH (1)
3 vs 1 OSCAR
RASOOL (1)
SSE TIGER'S 0 vs 1 YOUNG UTD
YASH (1)
LEHAR
ROHIT (6)
MAYUR (2)
8 vs 0 RAINBOW FOUNDATION
ROUND 4
29th MAR, 2015
SSE LION'S
AKASH (16)
GOVIND (11)
GANESH (1)
PREM (1)
ANSAL (2)
30 vs 3 SSE TIGER'S
FAROOQ (3)
RAINBOW FOUNDATION
AJAY (1)
1 vs 23 KSA
AKASH YADAV (10)
AKASH RATHOD (8)
SIDHU (2)
SRIKANTH (1)
KISHAN (1)
SAHIL (RED CARD)
YOUNG UTD
KAPIL (1)
1 vs 2 MAGIC BUS
GAURAV (1)
AARIF (1)
LEHAR
ROHIT (2)
LAXMAN (2)
4 vs 0 OSCAR
ROUND 5
12th APR, 2015
KSA
AKASH (3)
3 vs 0 YOUNG UTD
DHANVIR (RED CARD)
RAINBOW FOUNDATION 0 vs 4 OSCAR
Walk Over
MAGIC BUS
RISHABH (1)
1 vs 0 SSE LION'S
LEHAR
ROHIT (4)
MAYUR (2)
SAGAR (1)
7 vs 0 SSE TIGER'S
ROUND 6 & 7
19th APR, 2015
OSCAR 0 vs 4 KSA
Walk Over
KSA
AKASH (6)
6 vs 2 SSE LION'S
AKASH (2)
SSE LION'S
AAKASH (4)
4 vs 1 YOUNG UTD
YASH (1)
OSCAR 0 vs 4 SSE TIGER'S
Walk Over
SSE TIGER'S 4 vs 0 RAINBOW FOUNDATION
Walk Over
YOUNG UTD 0 vs 3 LEHAR
ROHIT (2)
SAGAR (1)
LEHAR 0 vs 6 MAGIC BUS
JITENDRA (1)
ABDUL (1)
GAURAV (1)
RISHABH (1)
ANKIT (2)
RAINBOW FOUNDATION 0 vs 4 MAGIC BUS
Walk Over