Instagram  Facebook  Twitter
 

OIS - U 12 League Teams

Team 1 – PELE FC
SR.NO NAME
1 Erwin Mahajan
2 Jai Anant Dhingra
3 Nathan Soloman
4 Vedant Sharma
5 Adit Pakvasa
6 Anil
Team 2 – BALLACK FC
Sr. No Name
1 Suchir Vootla
2 Nriram Nerkar
3 Shaurya Sachdev
4 Aarav Bhatia
5 Aryan Shetty
6 Sunil
Team 3 – MARADONA FC
SR.NO NAME
1 Shlok Malhotra
2 Akash Singh
3 Shrihaan Gangopadhyay
4 Rushil Gopani
5 Yash Jhalani
6 Sarthak Sanjay Darekar
Team 4 – ZIDANE FC
Sr. No Name
1 Aryan Arvind
2 Krishman Chedha
3 Rudra Datta
4 Jainam Dedia
5 Kunal Sunil
6 Soham Mukherjee